Kas Eesti noorte tervis on muret tekitav?

september 25, 2023

Viimastel aastatel on Eesti laste tervise kohta läbi viidud mitmeid uuringuid, mis on andnud meile sügava pilgu laste heaolu, tervisekäitumise ja mõjutegurite maailma.

Eesti laste tervis on üldiselt hea, kuid esineb ka mõningaid probleeme

Tähtis on märkida, et Eesti laste tervis on suures osas hea, kuid on ka valdkondi, kus me saame teha parandusi. See tähendab, et meie väiksed kodanikud vajavad meie hoolt ja tähelepanu nende terve kasvamise ja arengu toetamiseks.

o   Üks suurimaid murekohti on ülekaalulisus, sest see võib kaasa tuua mitmesuguseid terviseprobleeme, nagu südame-veresoonkonna haigused, diabeet ja isegi teatud tüüpi vähk. Seega on oluline, et me üheskoos panustaksime laste tervisliku toitumise ja aktiivse liikumise soodustamisse.

o   Teine oluline aspekt on füüsiline aktiivsus, mis on oluline laste arengu ja tervise seisukohalt. Mäng, sport ja igapäevane liikumine aitavad neil kasvada tugevateks ja terveteks.

o   Lisaks ülekaalulisusele ja vähesele füüsilisele aktiivsusele on ka vaimse tervise küsimused, mis mõjutavad laste õppimist, sotsiaalseid suhteid ja üldist heaolu. On tähtis märgata ja toetada laste vaimset heaolu ning pakkuda neile vajadusel abi ja tuge.

Milliseid uuringuid on tehtud Eesti kooliõpilaste tervise kohta?

Üks olulisimaid uuringuid Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise kohta on Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatav HBSC uuring, mis viiakse läbi iga nelja aasta tagant. Viimane uuring toimus 2021/2022. õppeaastal.

o   Uuringust selgus, et 13% 5. klassi, 20% 7. klassi ja 25% 9. klassi õpilastest oli ülekaalulised või rasvunud. See paneb meid mõtlema tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse olulisusele.

o   Füüsilise aktiivsuse osas ei täitnud paljud õpilased soovitatud norme. 5. klassi õpilastest ei täitnud 60%, 7. klassi õpilastest 70% ja 9. klassi õpilastest 75% soovitatud füüsilise aktiivsuse normi. See näitab vajadust innustada lapsi rohkem liikuma ja sporti harrastama.

o   Uuringu kohaselt esines depressiooni või ärevushäiret 15% 5. klassi, 20% 7. klassi ja 25% 9. klassi õpilastel. On oluline pakkuda õpilastele tuge ja ressursse vaimse heaolu parandamiseks ning vähendada nende stressi ja ärevust.

Leia kõik tulemused lihtsasti jälgitavast tabelist siit!

Milline on Eesti noorte enda teadlikkus trennist, toitumisest, liikumisest ja tervisest?

Eesti noored on üldiselt teadlikud toitumisest, liikumisest ja üldisest tervisest, kuid on olulisi valdkondi, kus teadlikkust veelgi suurendada saaks. Just siin on võimalus nii vanematel, koolidel kui ka riigil panustada tervisliku eluviisi propageerimisse.

On oluline, et nii pered kui ka riik aitaksid lastel ja noortel paremini mõista, kuidas teha tervislikke valikuid toitumise ja liikumise osas. See hõlmab nii koolides kui ka kodudes tervislike toitumisharjumuste edendamist ning rohkemate võimaluste loomist füüsiliseks aktiivsuseks.

Samuti võiksime rajada avalikke ja tasuta spordiväljakuid, mis julgustaksid noori rohkem liikuma. Kas teadsid, et ka nii vähe, kui 15min aktiivsust päevas, võib tervisele tuua olulist kasu?!

Kuid ei tohiks alahinnata ka lapsevanema eeskuju olulisust. Kui sina kui lapsevanem teed teadlikult tervislikke valikuid toidu ja liikumise osas, oled sa parimaks eeskujuks oma lapsele. Sinu teod ja harjumused mõjutavad oluliselt seda, kuidas su laps õpib ja kujundab oma eluviisi.

Kuidas toetada oma lapse tervislikke eluviise?

Kui sina kodus eelistad tervislikku toitu, harrastad sporti ja hoolitsed oma vaimse tervise eest, siis lood sa oma lapsele parima võimaliku stardipositsiooni. Lapsed on loomult avatud õppima ja jäljendama seda, mida nad oma vanematelt näevad. Kui sina oled hea eeskuju, on su lapsel suurem tõenäosus olla tervislik ja õnnelik.

Seega, ära oota, alusta juba täna tervislike valikute tegemisega! Vihmasemad sügisilmad ei ole siinkohal takistuseks, sest oleme loonud sulle kõik võimalused mitmekülgseteks ja tõhusateks veebitreeninguteks! Nii et võid alustada oma tervislikku teekonda mugavalt kodust lahkumata!