Intro

FitQ Studio OÜ (edaspidi FitQ) teab, et meie kasutajad hindavad kõrgelt oma privaatsust ja isikuandmete kaitset. Me võtame isikuandmete kaitsmise küsimust väga tõsiselt. Palun võtke hetkeks aega, et lugeda meie privaatsusteadet.

Mida sisaldab meie privaatsusteade?

FitQ privaatsusteade sisaldab kõigi meie hallatavate veebisaitide ja teenuste privaatsustingimusi ning erakasutajate (edaspidi “kasutaja”) isikuandmete kaitset nendes veebikeskkondades. Selliste keskkondade hulka kuuluvad meie veebisaidid, nagu https://fitq.me või https://fitq.me/blog , aga ka muud kohalikud FitQ-le kuuluvad domeenid, alamdomeenid ja rakendused, mis viitavad käesolevale privaatsusteatisele.

See teade ei hõlma meie klientide või teenusepakkujate eeskirju ja töökorraldust. Meie kliente ja teenusepakkujaid, kes on nõustunud FitQ poolt kehtestatud kasutustingimustega, mis sätestavad, kuidas kliendid edastavad meile oma töötajate andmeid ja kuidas teenusepakkujad peavad teenuse osutamiseks meilt saadud andmeid käitlema, on teavitatud meie privaatsusteatise nõuetest. Anname alati endast parima, et tuvastada võimalikud rikkumised ja nende avastamisel teavitame klienti, kelle andmeid on väärkasutatud, ning õiguskaitseasutusi.

Isikuandmete vastutav töötleja

FitQ veebiteenuste kaudu kogutud isikuandmete vastutav töötleja on FitQ Studio OÜ (Eesti äriregistri kood 16015662), asukohaga Veeriku 9, Tartu 50407. Kontaktandmed info@fitq.me

Kasutajate poolt FitQ veebiteenuse kaudu edastatavad andmed

On mitmeid erinevaid tegevusi, mida kasutaja saab meie veebisaidil teha ilma isikuandmeid edastamata. Selliste teenuste hulka kuulub näiteks FitQ poolt pakutavate teenuste sisu ja hindade vaatamine või meie blogipostituste lugemine.

Kasutajaprofiil luuakse kasutajanime registreerimisel ja see protsess hõlmab isikuandmete, sealhulgas kasutaja nime, e-posti aadressi, soo, pikkuse ja kaalu registreerimist. FitQ veebiteenuse kasutamine annab andmeid kasutaja treeningute valikute ning treeningute kommentaaride ja reaktsioonide kohta.

Automaatselt registreeritud andmed

FitQ veebiteenuste kasutamise käigus registreeritakse automaatselt järgmised andmed: kasutaja IP-aadress ja IP-aadressil põhinev ligikaudne asukoht; brauseri versioon; teave küpsiste ja lehekülgede kohta, mida kasutaja meie veebiteenuses külastab.

Miks me kogume andmeid?

Me ei müü ega rendi kasutajaandmeid kolmandatele isikutele. Me kogume andmeid selleks, et kasutajad saaksid kasutada FitQ veebiteenuse teenuseid. FitQ veebiteenuse kaudu valitud treeningutega seotud andmeid kogutakse mitte-isikuliste andmete töötlemiseks (analüüs) ning personaliseeritud treeningsoovituste ja otseturundussõnumite edastamiseks, kui kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

Isikuandmete saajad

FitQ kasutab meie teenuse täiustamiseks kolmandate isikute tarkvara. Näiteks edastatakse kasutaja e-posti aadressid koos teabega selle kohta, kas kasutaja on nõustunud otseturundusega või mitte, meie koostööpartnerile Sendgrid (sendgrid.com), kelle teenust FitQ kasutab uudiskirjade ja teavituste saatmiseks.

Logimiseks ja teenuste müügiks kasutame erinevaid teisi teenuseid, nagu näiteks Stebby ja Facebook, kuid enne neile andmete saatmist küsime kasutajalt nõusolekut.

Andmeid võidakse tulevikus edastada ka erinevatele FitQ poolt palgatud teenusepakkujatele. Igal sellisel juhul annab FitQ endast parima, et teenusepakkuja privaatsusnõuded oleksid kooskõlas hetkel kehtivate õigusaktidega ning kasutajate isikuandmeid säilitataks ja edastataks turvaliselt.

Kasutaja isikuandmeid hoitakse ja kuidas neid edastatakse?

FitQ veebiteenuse kaudu kogutud isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse või riikidesse, kus puuduvad Euroopa Liidu standarditele vastavad isikuandmete kaitse õigusaktid. Andmeid säilitatakse Euroopa Liidu liikmesriigis asuvates serverites.

Üldsed isikuandmed

Kasutaja nõustub FitQ veebiteenuse kasutamisel sellega, et teised kasutajad saavad otsinguakna kaudu otsida kasutajat nime järgi ja kontrollida, kas kasutajal on FitQ veebiteenuse konto, vaadates samal ajal ka kasutaja konto treeninguandmeid puudutavat avalikku teavet. Kasutajal on võimalus piirata treeningandmete nähtavust teiste kasutajate poolt kasutaja konto seadetes.

Küpsised

Me kasutame oma veebiteenuses küpsiseid. Küpsised on väikesed infokillud, mida kasutaja brauser salvestab kasutaja seadme kõvakettale. Need võimaldavad meil kontrollida, kas kasutaja on sisse logitud ja millised on kasutaja eelistatud kasutussätted.

Kõige Kasutaja võib oma veebilehitsejas küpsised keelata ja juba salvestatud küpsised kustutada. Sellisel juhul ei saa me siiski tagada FitQ veebiteenuste laitmatut toimimist.

Kuidas on kasutaja isikuandmed kaitstud?

Kasutajate kontod FitQ veebiteenuses on turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks kaitstud paroolidega. Olge kasutajana ettevaatlik ja ärge andke oma parooli kolmandatele isikutele, ärge kasutage paroole, mida ei ole lihtne ära arvata ja vältige sama parooli kasutamist mitmes veebiteenuses.

Mitte jätke oma FitQ-kontot tundmatutes seadmetes sisse logitud.

Et jäta oma FitQ-kontot tundmatutesse seadmetesse.

FitQ andmepäringud on krüpteeritud. Ettevõtte siseselt kasutame mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilis-administratiivseid lahendusi isikuandmete edastamiseks töötajate ja koostööpartnerite vahel.

Ehkki me anname endast parima ja töötame iga päev selle nimel, et kasutaja isikuandmed oleksid kaitstud ja edastataks turvaliselt, tuletame meelde, et teabe edastamine internetis ei ole kunagi 100% turvaline.

Meie blogi ja veebilehed sisaldavad linke teistele veebilehtedele, mis võivad olla või mitte olla meie partnerid. FitQ ei garanteeri ega vastuta selle eest, kuidas need veebisaidid isikuandmeid käitlevad. Kui kasutaja liigub eespool nimetatud linkide kaudu teistele veebilehtedele, peab kasutaja kõigepealt määrama nende lehtede privaatsusseaded. Sama kord kehtib ka sotsiaalmeedia kaudu sisselogimisel või sotsiaalmeedia jagamisnuppude/linkide kasutamisel.

Isikuandmete säilitamise kestus

Andmeid säilitatakse seni, kuni kasutajal on FitQ veebiteenuse konto või juhtudel, kui andmete säilitamist nõuavad õigusaktid (nt raamatupidamise seadus). Pärast seda, kui kasutaja on konto kustutanud, muudetakse kasutaja treeningut puudutavad andmed anonüümseks ja neid kasutatakse analüütilistel eesmärkidel. Kustutatud kasutajate andmed eemaldatakse varukoopiatest ja logidest 90 päeva jooksul pärast kustutamist.

Kasutajate ostude ajalugu säilitatakse ja see jääb kättesaadavaks koolitajatele, kellelt teenus on ostetud. Need andmed on siiski eraldatud kasutajakontost ja kõigist muudest isikuandmetest.

Andmete parandamine ja kustutamine

Kasutaja jätab endale õiguse nõuda igal ajal juurdepääsu, parandamist ja kustutamist kasutaja nõusolekul kogutud andmetele. Lisaks sellele on kasutajal õigus peatada ebaseaduslik andmetöötlus, võtta nõusolek tagasi või nõuda isikuandmete edastamist. Neid toiminguid saab teostada oma profiili valikute all pärast seda, kui kasutaja logib sisse FitQ veebiteenuse kontole või saadab e-kirja aadressile info@fitq.me

Võetakse arvesse, et FitQ veebiteenust ei ole võimalik kasutada, kui kasutaja otsustab keelata isikuandmete töötlemise või nõuab nende kustutamist või edastamist. Teine aspekt, mida tuleb arvesse võtta, on see, et andmeid ei saa täielikult kustutada, sest neid võidakse säilitada muul põhjusel kui kasutaja nõusoleku alusel. Näiteks ei saa kustutada teie ostuajalugu, sest seda säilitatakse vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele.

Kui FitQ kustutas teie kasutajakonto kasutuslepingu rikkumise tõttu, on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, saates e-kirja aadressil info@fitq.me. FitQ menetleb kõiki selliseid nõudeid iseseisvalt ja teavitab kasutajat sellest, kas ja millal nõue rahuldatakse.

Laste isikuandmed

FitQ teenuseid saavad kasutada alaealised. Kui olete alla 16-aastane kasutaja, konsulteerige enne konto loomist oma vanematega ja ärge edastage isikuandmeid ilma vanemate eelneva nõusolekuta. Kui avastate, et teie alaealine laps on seadistanud FitQ veebiteenuse konto vastu teie tahtmist, andke meile sellest teada aadressil info@fitq.me.

Turunduse otsesõnumite edastamine

Kui kasutaja on andnud nõusoleku saada teateid koolituste kohta FitQ vastutab vastavate sõnumite edastamise eest. Kasutajate isikuandmeid ega kontaktandmeid ei edastata koolitajatele otseturunduse eesmärgil. Otseturundussõnumeid võidakse edastada personaliseeritud viisil vastavalt kasutaja vanusele, soole ja andmetele, mida FitQ on kogunud kasutaja tervise ja spordiharjumuste kohta.

Kui kasutaja ei soovi saada otseturundussõnumeid, saab kasutaja nende saamise lõpetada, külastades FitQ veebiteenuse teavituste seadete osa ja muutes vaheldumisi seadistusi, kuidas ja milliseid sõnumeid kasutaja soovib saada. Lingid tellimusest loobumiseks on ka kõikides meie saadetud uudiskirjades ja otseturundussõnumites.

Muudatused privaatsusteates

FitQ areneb, seadusandlus muutub ja elu läheb edasi. Aeg-ajalt võime pidada vajalikuks teha käesolevasse privaatsusteatesse muudatusi. Sellistest muudatustest teavitame oma kasutajaid veebilehe või e-posti teel.

Andmekaitseametnikud

FitQ andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta e-posti aadressil info@fitq.me

Kui kasutaja pärast meie andmekaitseametnikuga suhtlemist leiab, et FitQ ei täida isikuandmete kaitse kohustust nõutava hoolsusega ja ei tegutse vastavalt käesolevale privaatsusteatele, siis võib sellest teavitada Eesti Andmekaitse Inspektsiooni, mis asub Tallinnas, aadressil Väike-Ameerika tänav 19, 10129, ja on leitav internetis aadressil www.aki.ee.

See tekst on algselt loodud inglise keeles. Kui esineb lahknevusi teistes keeltes, on ingliskeelne versioon ülimuslik.